Privacybeleid

Big-Endian (“Big-Endian”/”we”/”wij”/”ons”/”onze”) is toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Dit privacybeleid beschrijft hoe we informatie over bezoekers op onze website https://big-endian.nl/ (de “Website”) verzamelen, opslaan, gebruiken en verspreiden.

Toestemming: door gebruik te maken van de website stemt u in met het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven staat in dit privacybeleid. Behalve in het kader van dit privacybeleid, wordt uw persoonlijke informatie niet gebruikt voor enig ander doel zonder uw toestemming. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op elk gewenst moment terugtrekken. Het intrekken van toestemming kan echter leiden tot het onvermogen om door te gaan met het gebruik van de website of een aantal functies.

Informatieverzameling: Wij streven ernaar om alleen dergelijke informatie te verzamelen, gebruiken en bekend te maken zoals nodig is om ons in staat te stellen onze website te onderhouden, te reageren op uw vragen en u te voorzien van de informatie die u aanvraagt. Wij zullen de vertrouwelijkheid handhaven van alle contactgegevens die u aan ons verstrekt. Wij zullen het uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor we het hebben verzameld (onder voorbehoud van de uitsluitingen en onthullingen die we hieronder hebben vermeld), tenzij u ermee akkoord gaat dat wij het aan derden bekendmaken.

Twee soorten informatie kunnen via de Website worden verzameld: persoonlijke informatie en niet-persoonlijke informatie. Dit privacybeleid strekt zich niet uit tot het verzamelen, gebruiken of onthullen van de volgende informatie die momenteel niet beperkt is tot toepasselijke privacywetten: (a) informatie die openbaar is, zoals namen, adressen, telefoonnummers en elektronische adressen wanneer ze worden vermeld in een adresboek; Of (b) niet-persoonlijke informatie (zoals hieronder omschreven).

Persoonlijke informatie is persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, adres, e-mailadres en creditcardgegevens. Op het moment van verzameling identificeren wij de verzamelde informatie en de doeleinden waarvoor het wordt gebruikt. Het is altijd uw keuze om persoonlijke gegevens te verstrekken of niet, maar als u ervoor kiest om bepaalde gevraagde persoonlijke gegevens niet te verstrekken, kunt u in sommige gevallen misschien niet registreren om enkele functies van de website te gebruiken.

“Niet-persoonlijke informatie” is informatie van een anonieme aard, zoals een internetprotocoladres (IP-adres), het domein dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de website en het type en versie van de browser of het besturingssysteem dat wordt gebruikt door bezoekers om toegang te krijgen tot de website. Geaggregeerde informatie, zoals demografische statistieken van onze gebruikers (bijvoorbeeld gemiddelde leeftijd of geografische locatie van onze gebruikers), aantal bezoekers, welke pagina’s gebruikers bezoeken en de gemiddelde tijd die op de website wordt besteed, wordt niet beschouwd als persoonlijke informatie. Op dezelfde manier worden zakelijke contactgegevens zoals de naam, titel, bedrijfsadres, e-mailadres of telefoonnummer van een bedrijf, professioneel persoon of een medewerker van een organisatie niet beschouwd als persoonlijke informatie.

Hoewel het gebruik van bepaalde niet-persoonlijke informatie die door het internet wordt verzameld, gebruikt of openbaar gemaakt zoals hierin beschreven, niet beperkt is (en voor zover dat het geval is, zijn de verplichtingen uit hoofde van dit privacybeleid niet van toepassing op dergelijke informatie), verstrekken we informatie in dit privacybeleid over de verzameling van dergelijke informatie omwille van de transparantie met betrekking tot de werking van de website. Dergelijke niet-persoonlijke informatie wordt door ons verzameld of afgeleid tijdens het gebruik van de website. Bijvoorbeeld, onze servers verzamelen automatisch niet-persoonlijke informatie die via uw browser wordt geleverd of opgeslagen wordt in een cookie.

Gebruik van informatie: we verzamelen informatie voor de volgende doeleinden:

  • Inschrijven voor een demo: Om u aan te melden om een demo van onze software te ontvangen, moet u uw volledige naam, e-mailadres en telefoonnummer opgeven. We gebruiken de informatie die u verstrekt om u rechtstreeks of via onze vertegenwoordigers te contacteren met het oog op het regelen van uw demo en toekomstige promoties en communicatie.
  • Inschrijven voor onze nieuwsbrief: Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich hier voor inschrijven door ons uw e-mailadres te verstrekken. Als u zich aanmeldt om onze nieuwsbrief te ontvangen, houden wij u op de hoogte van onze producten en diensten. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief te allen tijde intrekken de instructies in de nieuwsbrief op te volgen.
  • Statistieken: Wij verzamelen statistieken over het gebruik van de Website die we voor analytische doeleinden gebruiken. Geaggregeerde statistieken waar geen individuen mee kunnen worden geïdentificeerd, worden door ons bewaard en dergelijke geaggregeerde statistieken kunnen zonder beperking aan andere leden of derden ter beschikking worden gesteld.
  • Logbestanden & cookies: Cookies worden door ons gebruikt om inhoudsgebruik en verkeer op de website te volgen. Een cookie is een kenmerk van uw webbrowser die bestaat uit een tekstbestand dat door een webserver op uw harde schijf wordt geplaatst. De website maakt gebruik van cookies om te helpen bij het samenstellen van statistieken over het gebruik van deze website, zoals hoeveel gebruikers de website bezoeken, hoe lang gebruikers de website bezoeken en welke pagina’s het meest bekeken worden. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van de website te verbeteren. U kunt uw browser instellen om u toestemming te vragen voor het plaatsen van een cookie. Dit geeft u de kans om te beslissen of u het wilt accepteren of niet. Als u cookies uitzet, kunt u wellicht niet profiteren van alle functies van de website.

Uw IP-adres wordt door uw webbrowser gerapporteerd wanneer u een pagina op de website bezoekt. Deze informatie wordt samen met uw registratiegegevens opgenomen in onze databases.

  • Advertenties: Advertenties die op de website worden weergegeven, kunnen door ons of een of meer derde adverteerders worden geleverd. Deze derde adverteerders kunnen cookies instellen. Met deze cookies kan de reclame-server die door die derde wordt gebruikt, uw computer herkennen telkens wanneer zij u een online advertentie sturen. Bijgevolg kunnen reclame-servers informatie verzamelen om te weten of en waar u advertenties heeft bekeken en welke advertenties u heeft aangeklikt. Met deze informatie kunnen webadvertenties gerichte advertenties leveren die volgens hen voor u het meest interessant zijn. Het privacybeleid is van toepassing op cookies die door ons op uw computer zijn geplaatst, maar omvatten niet het gebruik van cookies door webdiensten van derden. Voor de privacypraktijken van dergelijke derden-adverteerders, raadpleegt u het toepasselijke privacybeleid voor de relevante derden-adverteerder(s).
  • Links van derden: de website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet ons eigendom zijn of door ons gecontroleerd worden. Dergelijke websites van derden zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke derden en we zijn niet betrokken bij interacties of transacties tussen u en derden.

Als we in de toekomst van plan zijn om uw persoonlijke informatie voor andere doeleinden te gebruiken dan hierboven is gespecificeerd, zullen we dat alleen doen nadat we u op de hoogte hebben gesteld via dit privacybeleid. Zie verder het gedeelte van dit privacybeleid getiteld ‘Wijziging van dit beleid’.

Openbaarmaking & overdracht: We hebben contractuele en andere organisatorische waarborgen ingesteld met onze agenten (zie verder) om een behoorlijk niveau van bescherming van uw persoonlijke informatie te waarborgen (zie verder Beveiliging hieronder). Naast deze maatregelen zullen wij uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan derden bekendmaken of overdragen, behalve zoals gespecificeerd in dit privacybeleid (zie verdere belangrijke uitzonderingen hieronder).

Op de datum van dit privacybeleid delen wij alleen persoonlijke informatie over u ten aanzien van de website alleen met onze dienstverleners en partners, waaronder onze webhost, cloud service providers en analytics providers. Onze dienstverleners zijn gevestigd in Nederland, Denemarken, Dubai en de Verenigde Staten en daarom kunnen uw persoonlijke informatie beschikbaar zijn voor de regeringen van Nederland, Denemarken, Dubai en de Verenigde Staten onder een wettelijke regeling, ongeacht de waarborgen die we hebben ingesteld ter bescherming van uw persoonlijke informatie.

Van tijd tot tijd kunnen wij derden in dienst nemen om ons te helpen de website te verbeteren. Deze derden hebben beperkte toegang tot databases van gebruikersinformatie, uitsluitend om ons te helpen de website te verbeteren en zij zullen onderworpen zijn aan contractuele beperkingen waardoor zij de informatie over onze leden niet gebruiken voor enig ander doel.

Belangrijke uitzonderingen: wij mogen uw persoonlijke informatie zonder uw toestemming aan derden bekendmaken om: (i) geldende wetten na te leven, (ii) te reageren op overheidsverzoeken of verzoeken van openbare instanties, (iii) geldige wettelijke procedures na te leven, (iv) de rechten, privacy, veiligheid of het eigendom van ons, bezoekers van de Website, gasten, werknemers of het publiek te beschermen, (v) in staat te zijn om beschikbare (rechts)middelen toe te passen of de schade die wij kunnen lijden, te beperken, en (vi) te reageren op een noodgeval.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken in verband met een bedrijfsherorganisatie, een fusie of samenvoeging met een andere entiteit, een verkoop van alles of een wezenlijk deel van onze activa of aandelen, mits de verstrekte informatie nog steeds gebruikt wordt voor de doeleinden die door dit privacybeleid worden toegestaan door de entiteit die de informatie verwerven.

Beveiliging: de beveiliging van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons. Wij gebruiken redelijke inspanningen om uw persoonlijke gegevens op te slaan en te onderhouden in een veilige omgeving. Wij nemen technische, contractuele, administratieve en fysieke beveiligingsstappen die zijn ontworpen om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt te beschermen. Wij hebben procedures geïmplementeerd om de verspreiding van uw persoonsgegevens te beperken tot alleen aangewezen medewerkers die dit redelijkerwijs nodig hebben om de aangegeven doeleinden, die we aan u hebben meegedeeld, uit te kunnen voeren.

Behoud: Wij houden uw persoonlijke gegevens zolang het noodzakelijk blijft voor het geïdentificeerde doel of zoals vereist door de wet, die verder kunnen gaan dan de beëindiging van onze relatie met u. Wij kunnen mogelijk bepaalde gegevens behouden om fraude of toekomstig misbruik te voorkomen, of om legitieme zakelijke doeleinden, zoals analyse van geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare gegevens, accountherstel of, indien vereist door de wet. Alle bewaarde persoonlijke gegevens blijven onderworpen aan de bepalingen van dit privacybeleid. Als u vraagt dat uw naam uit onze databases wordt verwijderd, kan het mogelijk zijn om uw persoonlijke gegevens niet volledig te verwijderen wegens technische of juridische beperkingen.

Wijziging van dit beleid: Wij behouden ons het recht om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Als we besluiten om dit privacybeleid in de toekomst te wijzigen, zullen we een passende bericht op de homepage plaatsen. Eventuele niet-materiële wijziging (zoals verduidelijkingen) op dit privacybeleid wordt van kracht op de datum waarop de wijziging is geplaatst en eventuele belangrijke wijzigingen zullen 30 dagen na de publicatie op de website van kracht worden. Tenzij anders vermeld, is ons huidige privacybeleid van toepassing op alle persoonlijke informatie die wij over u hebben. De datum waarop de laatste update is gemaakt, staat onderaan dit document. Wij adviseren u een kopie van dit privacybeleid af te drukken voor uw verwijzing en herhaal dit beleid van tijd tot tijd om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Uw doorgaande gebruik van de Website betekent dat u wijzigingen accepteert.

Toegang en nauwkeurigheid: U heeft het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben verzameld om deze informatie te kunnen verifiëren en een algemeen overzicht te hebben hoe deze informatie door ons wordt gebruikt. Na ontvangst van uw schriftelijk verzoek zullen wij u een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken, hoewel we in bepaalde beperkte omstandigheden niet alle relevante informatie beschikbaar kunnen stellen, zoals die informatie die ook betrekking heeft op een andere gebruikers. In dergelijke omstandigheden zullen wij uitleg geven waarom wij dergelijke gegevens niet kunnen verstrekken. We zullen proberen om alle verzoeken om toegang en wijzigingen tijdig te behandelen.

Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om uw persoonlijke gegevens accuraat en actueel te houden, en wij zullen u mechanismen bieden om uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren, te verwijderen of toe te voegen. Naargelang van toepassing zullen deze gewijzigde persoonlijke informatie worden overgedragen aan de partijen waarover wij uw gegevens mogen bekendmaken. Met accurate persoonlijke informatie over u, stelt u ons in staat om u de best mogelijke service te leveren.

Contacteer ons: U kunt helpen door ons op de hoogte te houden van wijzigingen zoals adreswijziging of telefoonnummer. Als u uw informatie wenst te openen, als u vragen heeft, opmerkingen of suggesties van als u fouten in onze informatie over u vindt, neem dan contact met ons op op.

Laatst bijgewerkt: 2015-04-01